Návštěva družebního města Bardějova Foto: BARD5-05 5/5

^

* * *