Návštěva družebního města Bardějova Foto: 11111111 1/5

^

* * *