Návštěva družebního města Bardějova Foto: BARD5-03 4/5

^

* * *