Návštěva družebního města Bardějova Foto: BARD5-02 3/5

^

* * *