Návštěva družebního města Bardějova Foto: 22222222 2/5

^

* * *