Vánoční zpívání s Pavlem Novákem Foto: VAN-PN08 9/11

^

* * *