Vánoční zpívání s Pavlem Novákem Foto: VAN-PN06 7/11

^

* * *